Site icon Period Pack

Användarinstruktion

VARNING! LÄS INSTRUKTIONEN INNAN ANVÄNDNING

Hur du använder en tampong:

 1. Tvätta händerna innan du byter tampong.
 2. Vrid av plasten från tampongen.
 3. Veckla ut snöret och håll i tampongen.
 4. Sitt på toaletten eller ställ dig med ena benet
  på en stol.
 5. Försök att slappna av. För in tampongen
  försiktigt snett bakåt. För tampongen med
  fingret så långt upp i slidan du kan. När
  tampongen sitter på sin plats känns den inte.
  Tvätta händerna igen.
 6. När du skall ta ut tampongen drar du bara
  lätt i snöret. Tamponger bör inte kastas i
  toaletten.

Byt tampong regelbundet, var 4-8 timme. Använd aldrig mer än en tampong åt gången. Du kan använda tampong på natten. Byt tampong när du går och lägger dig och direkt när du vaknar. Glöm inte att ta ut den sista tampongen när mensen är slut.

Välj rätt tampongstorlek
Det är viktigt att välja tampongstorlek efter sina egna behov. När du har lite mens använder du en liten tampong och större tampong om du blöder mer. Pröva dig fram och börja gärna med en mindre storlek första gången du använder tampong. Ofta kan man behöva två storlekar, en större då mensen är som rikligast och en mindre till de dagar då du har mindre mens.

Information om TSS
TSS (Toxic Shock Syndrome) är en mycket sällsynt men allvarlig sjukdom som orsakas av en vanligt förekommande bakterie hos människan. Ungefär hälften av fallen uppstår hos menstruerande kvinnor. Sjukdomen kan uppstå hos både kvinnor, män och barn. TSS har kopplats samman med tamponganvändning men kan även uppstå när tamponger inte använts. TSS måste upptäckas och behandlas i ett tidigt skede eftersom att den kan ha dödlig utgång. Sjukdomen har vanligen följande symtom: Plötslig och mycket hög feber (över 39°C), kräkningar, diarré, matthet, huvudvärk, yrsel, svimningar, muskelvärk, halsont och rodnad som påminner om solbränna. Även om du har enbart ett av ovanstående symtom kan detta vara TSS, alla symtomen behöver inte visas på samma gång. Om några av dessa symtom uppstår behöver det inte vara TSS, men ta
ut tampongen som försiktighetsåtgärd och sök genast läkarhjälp. Kom ihåg att nämna TSS, att du har mens och att du har använt en tampong. TSS kan återkomma och vi rekommenderar inte att du
använder tampong igen. Om du tidigare haft TSS bör du rådgöra med din läkare innan du använder tampong eller liknande igen. Du ska inte
använda tampong i något annat syfte än för menstruation.

Exit mobile version